Våre tjenester

Regnskapsføring

Vi tar oss av regnskapet for din bedrift. Vi utfører årsoppgjørarbeid, bokføring, momsoppgjør, perioderegnskap, avstemming av regnskap samt løpende føring. Rapportene kommer direkte til deg, og vi kan også ta oss av nødvendig rapportering til myndighetene.
 

 
snkboble-01.png
 

Rådgivning

Våre medarbeidere har lang erfaring innen ulike bransjer, og de holder seg også oppdatert på lover og regler slik at de kan hjelpe deg og bedriften din. Vi har over tid opparbeidet oss spesialkompetanse innen flere bransjer, blant annet landbruk, servering, veterinær, bygg og anlegg og eiendom. Vi svarer gjerne på spørsmål om ulike økonomiske temaer.

Lønn

For å kjøre lønn til dine ansatte trenger vi bare lønnsgrunnlaget fra deg. Vi kan bidra med veiledning i system for timeregistrering for effektiv og sikker lønnsregistrering. Vi kan ta oss av hele lønnskjøringen eller deler av den – sammen finner vi arbeidsflyten som fungerer best for deg.

 
 

Selskapsendring

Går du med en drøm om å starte egen bedrift? Ønsker du å gjøre om enkeltmannsforetak til AS? Skal du ta over familieselskapet? Har du kjøpt opp en bedrift, eller skal du avvikle bedriften din? Med vår kompetanse har vi et godt grunnlag for å hjelpe deg og bedriften din med ulike spørsmål som dukker opp ved endringer eller nyetableringer. Vi kan utarbeide og sende inn nødvendige rapporter og skjemaer når du skal endre selskapsform. 

Administrasjon og kontortjenester

Trenger du å frigjøre tid slik at du kan konsentrere deg om kjernevirksomheten din? Vi tar på oss ulike administrative oppgaver, som for eksempel fakturering, kontering, sekretærtjenester og bokføring. 

 
digi-01.png
 

HR-rådgivning

God personalledelse gir din bedrift konkurransefortrinn. De ansatte er de viktigste verdiskaperne i bedriften, og bedriften lever av medarbeideres kompetanse. Rekruttering, utvikling og ledelse av mennesker er avgjørende for å få gode resultater. Med vår kompetanse og rådgivere innen lønn og HR, kan vi hjelpe deg med alt fra daglige oppgaver til større endringsprosesser innen HR. Vi kan bistå med utvikling av gode arbeidsavtaler, personalhåndbok, HMS-arbeid, oppfølging av sykemeldte, oppbemanning og nedbemanning.

Digitale løsninger

Vi har flere digitale løsninger som lar oss utføre regnskapsføringen på en mer effektiv måte. Som kunde hos oss kan du få tilgang til systemene du trenger, blant annet Visma og Duett.
 

 
 

Samarbeidspartnerne våre

Revisor

Visma DI

Visma Lønn

Duett

Helios

Power Office

Regnskap Norge